Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Oost Begroot 2022 | Watergraafsmeer - Planindienfase

Watergraafsmeer

Wat gebeurt er met de ingediende plannen?

Vanaf maandag 3 april kunnen bewoners uit Watergraafsmeer geld verdelen over de haalbare plannen. Bewoners uit stadsdeel Oost van 12 jaar en ouder ontvangen per post een stemcode.

Er zijn voor Watergraafsmeer 25 plannen ingediend. Er is gekeken of de ingediende plannen haalbaar zijn. Er blijken 17 plannen haalbaar te zijn. Er is daarbij gekeken of een plan voldoet aan de spelregels, of het past binnen de Nederlandse en gemeentelijke wet- en regelgeving en of het plan uitvoerbaar is binnen het beleid van de gemeente. Verschillende experts van de gemeente beoordeelden de plannen.

Indieners van plannen horen via een persoonlijke e-mail of hun plan haalbaar is. Daarnaast wordt deze uitslag ook op de website geplaatst.

 

 

WhatsApp Helpdesk

Heb je een vraag of hulp nodig?
Stuur een bericht

Whatsapp: 06 3873 8041
tekstwolk-punt
Hoe het werkt
Bekijk thema's
1. Bekijk de thema's

De gemeente stelt € 300.000,- beschikbaar voor plannen die vallen binnen één van de vier gekozen thema's.

Bekijk thema's
2. Stuur je plan in

Bewoners van Watergraafsmeer kunnen tot en met 23 januari 2023 een plan indienen binnen één van de vier gekozen thema's. Zorg ervoor dat je plan volledig is.

Bekijk thema's
3.Haalbaarheidscheck door gemeente

Alle volledige plannen worden door de gemeente beoordeeld op haalbaarheid. De haalbare plannen gaan door naar de stemfase.

Verdeel het geld
4. Verdeel € 300.000,- over de plannen

Iedere bewoner van Watergraafsmeer van 12 jaar of ouder kan stemmen welke plannen uitgevoerd worden binnen het budget van € 300.000,-. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar bewoners met elkaar in gesprek gaan over welke plannen uitgevoerd worden.

Achtergrondinformatie

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen over de plannen die in de stad worden uitgevoerd. Want jij weet het beste wat er nodig is in jouw directe woon- en leefomgeving. Iedereen kan plannen insturen. In een latere fase kunnen bewoners op de plannen stemmen. Zo bepalen zij direct hoe de beschikbare €300.000,- wordt besteed.

 

Spelregels

Het bepalen van de vier thema’s vindt zowel digitaal als op straat en tijdens een bijeenkomst plaats. Hoe zwaar de uitslag van de bijeenkomst telt is afhankelijk van het aantal bewoners dat aanwezig is. 0-50 bewoners: 25%, meer dan 50 bewoners: 50%. Wij vinden het belangrijk dat bewoners gezamenlijk, door met elkaar in gesprek te gaan, keuzes maken. Kijk voor alle thema’s op de pagina Thema's van de website van Oost Begroot.

 • We vertrouwen erop dat elke bewoner maar één keer stemt per fase. Je kunt dus 1 keer stemmen op een thema en één keer op welke plannen uitgevoerd moeten worden.
 • Je kunt alleen plannen indienen die vallen binnen één van de 5 gekozen thema’s van jouw gebied.*
 • Een plan moet een begroting hebben van tenminste €5.000,-. Stadsdeel Oost biedt andere mogelijkheden aan voor initiatieven onder de €5.000,-. Zie: subsidie bewoners initiatieven
 • Voor plannen waar gewerkt worden met kinderen (jonger dan 18 jaar), wordt er verwacht dat degene die de uitvoering doet een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt en/of kan voorleggen.
 • Het stadsdeel toetst onder andere op veiligheid en juridische, technische en financiële haalbaarheid. Zie ook de pagina Haalbaarheidstoets.
 • Ingediende plannen mogen uitgevoerd worden door jouzelf, een groep bewoners, de gemeente, een stichting, een vereniging of een bedrijf van binnen of buiten het gebied.
 • Planindieners dienen zelf te zorgen voor draagvlak in de buurt voor hun plan. We vertrouwen erop dat dit geregeld is. Als er bij de uitvoering wordt geklaagd over het plan, moeten planindieners zelf uitleggen hoe ze draagvlak hebben gecreëerd en wat ze tegen de bezwaren gaan doen.
 • Plannen moeten binnen een jaar nadat ze zijn gekozen zijn uitgevoerd.
 • Planindieners werken mee aan de communicatiemiddelen van de gemeente Amsterdam over Oost Begroot, als hun plan wordt gekozen. Dit houdt ook in dat er foto’s gemaakt kunnen worden waar de planindiener zelf opstaat.
 • Wordt jouw plan gekozen door je buurtbewoners, dan geef je regelmatig een update over de voortgang van de uitvoering. Deze updates worden geplaatst op de pagina Oost Begroot.
 • Bewoners kunnen in iedere fase van het proces in- en uitstappen.
 • Het is niet toegestaan een toegangsprijs te vragen voor je project.
 • Subsidies van €50.000,- of meer worden alleen gegeven aan een rechtspersoon.
 • Oost Begroot vergoedt geen producten die in persoonlijk eigendom komen nadat het plan is afgerond.

* Van een aantal stemmen is het niet duidelijk of ze zijn ingediend voor Watergraafsmeer of Indische Buurt Oostelijk Havengebied. We hebben gekeken wat het betekent voor de uitslag als we ze wel meetellen en als we ze niet meetellen. Voor Indische Buurt, Oostelijk Havengebied bleven de vier gekozen thema’s hetzelfde. Voor Watergraafsmeer verschilde het één thema. Om de stemmen niet verloren te laten gaan is ervoor gekozen om voor Watergraafsmeer niet 4, maar 5 thema’s te selecteren.

 

Hoe worden de plannen getoetst?

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het indienen van een plan? Wij kunnen je helpen. Bel 06 3873 8041, stuur ons een Whatsapp-bericht of mail naar oostbegroot@amsterdam.nl. Heb je problemen met schrijven? Stuur ons dan een spraakbericht.

Tijdlijn

28 november tot en met 23 januari

Plannen insturen

13 december

Hybride bijeenkomst met de experts

12 januari

Hybride bijeenkomst met de experts

23 januari tot en met 27 februari

Haalbaarheidstoets plannen

3 tot en met 23 april

Bewoners verdelen het budget over de plannen

Vanaf 8 mei

Winnaars worden bekend gemaakt.

Contact

Heb je nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. 

Naar veelgestelde vragen

Als je geen antwoord vindt op je vraag, mail deze dan naar oostbegrootwatergraafsmeer@amsterdam.nl, of bel naar 06 3873 8041

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren