Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Oost Begroot Watergraafsmeer

stemmen

Uitslag Oost Begroot 2023

Dit jaar is er voor Watergraafsmeer in totaal € 300.000,- budget beschikbaar. Bewoners en ondernemers weten het best wat er nodig is in hun buurt. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat zij mee bepalen waar geld aan wordt besteed. Door plannen in te dienen en/of te stemmen op ingediende plannen beslissen bewoners wat er met het geld gebeurt.

Gekozen plannen

Dit zijn de plannen die de meeste stemmen hebben gekregen van de inwoners van Watergraafsmeer en binnen een jaar worden uitgevoerd:

 • Bloemenlint Ringdijk

Er wordt een bloemenlint geplaatst langs de Ringdijk, tussen de Middenweg en Nobelweg. Dit plan draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van participatie van bewoners. Door: Gerrit Jolink.

 • €39.230,-
 • 3.524 stemmen

Naar het plan

 • Herstel van het ecolint en ecologisch beheer

Er komt ecologisch beheer van de groenstrook tussen het fiets- en voetpad bij de Weespertrekvaart. De groenstrook wordt kaal gemaaid en opnieuw gezaaid. Met als doel het verbeteren van de biodiversiteit. Dit gebeurt in samenspraak met de buurt (Amsteldorp) en een stadsecoloog. Door: Jochem Floor.

 • €45.000,-
 • 3.205 stemmen

Naar het plan

 • Regentonnen voor Hemelwater

Er komen acht grote regentonnen aan de Hugo de Vrieslaan bij kerk de Bron voor gratis hemelwater voor de buurt. Door het hemelwater op te vangen wordt het riool minder belast. Daarnaast kunnen bewoners het water gebruiken om planten water te geven en elkaar rond de regentonnen ontmoeten. Door: Hans Teerds.

 • € 14.350,-
 • 2.573 stemmen

Naar het plan

 • 10 groene parkjes in Watergraafsmeer

Er komen 10 stadsparkjes op de meest zichtbare woonbootdaken van Watergraafsmeer. Een groen woonbootdak is extra groen in de buurt wat zorgt voor een mooi uitzicht, minder hitte, filtering van CO2 en stimulering van de biodiversiteit. Ook verlaagt het omgevingsgeluid en energieverbruik in de boot. Door: Sien van de Schouw.

 • €23.500,-
 • 2.374 stemmen

Naar het plan

 • Ophaalservice voor levensmiddelen voor de buurt

Er komt een ophaalservice genaamd ‘Give & Get’ die producten verzamelt voor buurtbewoners met een krappe portemonnee. Om verspilling van levensmiddelen tegen te gaan, de kloof tussen arm en rijk te overbruggen en bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren aan de slag te gaan in de wijk. Dit plan wordt uitgevoerd door buurtdominee René Visser van kerk de Bron, met ondersteuning van vrijwilligers, jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door: René Visser.

 • € 16.850,-
 • 2.191 stemmen

Naar het plan

 • Klim- en klauterbos van ’t Hofflaan

Op het plein aan de van ’t Hofflaan worden speeltoestellen geplaatst voor een klim- en klauterbos. Zo worden ook oudere basisschoolkinderen en kinderen uit de buurt uitgenodigd om op een meer natuurlijke en uitdagende manier te spelen. Het plein voor Daltonschool de Meer aan de Van ’t Hofflaan wordt op dit moment deels heringericht en vergroend. Er wordt asfalt weggehaald en vervangen voor groen, nieuwe bomen geplant en het kleuterplein wordt uitgebreid. Door: Lennert Bonnier.

 • € 35.500,-
 • 2.157 stemmen

Naar het plan

 • Fitnesstoestellen en bankjes Weespertrekvaart

Langs de Weespertrekvaart komen op de dijk fitnesstoestellen en banken. Het doel is om activiteit op de Weesperzijde te stimuleren. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid. Dit plan wordt mede ondersteund door Vereniging Buurtbeheer Amsteldorp. Door: Jochem Floor.

 • € 60.000,-
 • 1.945 stemmen

Naar het plan

 • Vernieuwd Urban Skatepark Weesperzijde

Het skatepark bij de Weesperzijde wordt vernieuwd naar een eigentijds skatelandschap dat toegankelijk is voor beginners en uitdagend genoeg voor gevorderden. Ook komt er een freerunpark waarbij bootcamp faciliteiten worden toegevoegd. Het plan heeft als doel een uitnodigende sportieve openbare ruimte creëren om bewoners samen te brengen. Door: Guido Schuurman.  

 • € 89.298,-
 • 1.857 stemmen

Naar het plan

Wat ging eraan vooraf?

Tussen november en januari zijn 48 plannen voor de Indische buurt, Oostelijk havengebied en 25 plannen voor Watergraafsmeer ingediend. Deze plannen zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid. Voor Indische buurt, Oostelijk havengebied zijn er 30 plannen geselecteerd voor de stemfase, en 17 voor Watergraafsmeer.

Contact

Heeft u nog vragen? Bekijk eerst of u het antwoord kunt vinden bij de Veelgestelde vragen.

Als u geen antwoord vindt op uw vraag, mail deze dan naar oostbegrootwatergraafsmeer@amsterdam.nl of stuur een WhatsApp naar 06 3873 8041

Naar het planarchief

Hoe werkt Oost Begroot?

Bewoners, ondernemers en organisaties konden een plan indienen. Daarna bekeek de gemeente of het plan haalbaar en uitvoerbaar is. De plannen die door deze haalbaarheidstoets kwamen, gaan door naar de stemfase. Bewoners van 12 jaar en ouder konden stemmen in de genoemde gebieden het geld verdelen over de plannen met een persoonlijke stemcode.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren